www.sparekassefonden.dk

Øster Brønderslev Sparekasses Fond


Dette er hjemmesiden for Øster Brønderslev Sparekasses Fond.
Fonden er etableret med det genererede overskud i Øster Brønderslev Sparekasse efter salget til Nordjyske Bank.
Der er ansøgningsfrist for støtte 2 gange om året: 1. april
og 1. september.

Repræsentanter fra 6 af de 7 støttede projekter med 4 repræsentanter fra Sparekassefondens Bestyrelse under uddelingen i Nordjyske Bank .

Den 22. uddeling af fondsmidler - september 2021

Ved ansøgningsfristen 1. september 2021 om støtte fra Øster Brønderslev Sparekassefond til lokale projekter var der kommet i alt 9 ansøgninger om støtte på i alt 1.336.218 kroner som medfinansiering af projekter for et samlet beløb på 35.840.718 kroner. Især ét projekt vejede tungt i den pulje.

Disse 7 projekter fik støtte for i alt 184.550 kroner:

Brønderslev Skytteforening: 30.000 kroner til et nedsivningsanlæg.
ØBI: 3.650 kroner som bidrag til rullegardiner i Samlingsstedet.
ØBI: 3.700 kroner til indkøb af rekvisitter.
BI: 19.200 kroner som bidrag til oprettelse af hjemmeside.
Fonden Brønderslev Hallerne: 100.000 kroner øremærket til etablering af springgrav.
Brønderslev Lystfiskerforening: 8.000 kroner til ny generator til brug ved el-fiskeri.
Mødrehjælpen Brønderslev: 20.000 kroner til inventar til butikken.

Et projekt fik afslag, men blev bedt om en mere præcis ansøgning næste gang, og et andet projekt fik afslag, fordi de tidligere havde fået penge til samme projekt.

Siden Sparekassefondens første uddeling i september 2010 er der i alt uddelt 7.259.206 kroner til godt 260 store og små lokale projekter og aktiviteter fra ca. 90 forskellige ansøgere.


Alle uddelinger
En side med alle Sparekassefondens uddelinger siden 2010 kan ses HER
En geografisk/systematisk oversigt over de samme uddelinger ken ses HER

BEMÆRK

Bestyrelsen understreger, at vedtægter og det senest reviderede regnskab skal være sendt med fra foreninger m.v.Dokumenter

Sparekassefondens vedtægter ses HER

Retningslinjer for Sparekassefonden - NYE fra maj 2018 -ses HER

Kort over Fondens geografiske område ses HER

Udbetalingsanmodning hentes HER

Ansøgningsskema

Ved ansøgninger om støtte er det nødvendigt at anvende det ansøgningsskema, som bestyrelsen har lavet.

Det kan hentes HER

Næste ansøgningsfrist er 1. april 2022.NB:
Fondens bestyrelse udgøres fra 2018 af:
Mai-Britt Bering, Danserhøj 35, Øster Brønderslev, 9700 Brønderslev (formand)
Per Taagaard, Langelandsgade 23, 9700 Brønderslev (regnskabsfører)
Birgitte Elgaard, Dannevirkevej 8, Øster Brønderslev, 9700 Brønderslev (sekretær)
Birgit Søndergaard Nielsen, Buurholtvej 47, Øster Brønderslev, 9700 Brønderslev
Per Jørgensen, Hollenstedvej 59, Hollensted, 9700 Brønderslev
Thomas Krog, Olufsgade 81, 9700 Brønderslev
Klaus Riis Klæstrup, Fini Henriques Kvarter 22, 9700 Brønderslev
Fondens kontaktadresse er:

Mai-Britt Bering –
info@sparekassefonden.dk

Fra venstre: Per Taagaard, Per Jørgensen, Klaus Riis Klæstrup, Birgitte Elgaard, Birgit Søndergaard Nielsen,
Mai-Britt Bering og Thomas Krog.